Destek

İletişim olanaklarının gelişmesi her türlü bilginin daha büyük bir hızla yayılabilmesine, bilginin giderek hayatımızın odağı haline gelmesine neden oluyor. İnsanlar giderek yoğunlaşan bu bilgi karmaşasından korunabilmek için hiçbir çağda olmadığı kadar bilgi kalkanına ihtiyaç duyuyor.

Uzayzaman Rehberi işte bu amaçla fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, psikoloji, sosyoloji gibi bilim alanlarının ürettiği bilgileri ilişkilendirerek bu karmaşadan sıyrılmanın yolunu göstermek, herkesin sağlıklı (faydalı) bilgiyi üretmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş yeni bir düşünme yöntemidir.

İnsan varlığına hizmet eden bilgi kaynaklarına ulaşabilen bireylere sahip bir toplum karşılaşabileceği her türlü sorunu aşabilecek, diğer toplumlarla rekabet edebilecek kaynağa da sahip demektir. Özellikle iletişim veya bilgi çağı olarak adlandırdığımız çağımızda, bilimsel nitelikte bilgi birikimine sahip bireyler toplumun ayakta kalabilmesi ve gelişme göstermesi için en değerli kaynaktır.          

Baş döndürücü bir hızla ve sayısız miktarda yeni bilgiye maruz kalmaktan kaynaklı giderek karmaşıklaşacağı öngörülen çağımızda sağlıklı bilgiye ulaşmaya hizmet edecek bir yöntemin geliştirilmesinin gelecek için en değerli girişim olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Uzayzaman Rehberine daha fazla kişinin erişebilmesi, bilişim ortamında kullanılabilecek bir uygulamaya dönüştürebilmesi için çalışıyoruz.

Uzayzaman Rehberini Lise 2+ eğitim düzeyi olan herkesin uygun fiyatla edinebileceği bir rehbere dönüştürmek için her türlü fedakarlığı yapmış bulunmaktayız. Buna rağmen rehberi edinmek için talep ettiğimiz ücreti ödeyemeyecek durumda olan ailelerin olduğunun farkındayız. Bu nedenle talep eden tüm gençlerin Uzayzaman Rehberini edinmelerini sağlamak için Analitik Uzayzaman Rehberini hediye edebilecek kişi ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz.

Bizimle iletişime geçmeniz halinde rehberi edinmeyi talep edip maddi durumu uygun olmayan gençlere destek olabilirsiniz. Ya da satın alacağınız bir Analitik Uzayzaman Rehberini siz kendiniz çevrenizdeki bir gence hediye edebilirsiniz. Ya da rehberi edinme durumu olmayan bir okulun lise 3 sınıfına rehberin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. 

 

İletişim