Neden Eğitmen Olmalıyım?

Felsefe, sosyoloji ve psikoloji lisans mezunları başta olmak üzere Uzayzaman Rehberini edinmiş sosyal bilimler mezunları rehberi edinmiş olmaktan kaynaklı elde edecekleri kazanımların yanında kendi alanlarında eğitim verebilecek ve kendi alanlarında gelişim sergileyebilecekleri bir platformda görev alabileceklerdir.     

Uzayzaman Rehberi eğitmenleri Uzayzaman Rehberi Platformu üzerinden webinar eğitim sınıflarında aktif eğitim verebileceklerdir. Her eğitmen HTC&D’nin görevlendireceği azami 8 sınıfa Uzayzaman Rehberi Edindirme Eğitimi verebilecektir.

Sınıf sayısı ve bu sınıflara göre verilecek ders sayısına göre eğitmene ödenecek net ücretler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Sınıf Sayısı

Haftalık Ders Sayısı

Aylık Net Ücret/TL

1

3

1200

2

6

2400

3

9

3600

4

12

4800

5

15

6000

6

18

7200

7

21

8400

8

24

9600

 

Uzayzaman Rehberi eğitmeni sertifikasına sahip eğitmenler Uzayzaman Rehberi Platformuda HTC&D'nin oluşturacağı sınıflara atamalarının yanında platform içinde kendi adlarına açacakları webinar sınıflarına danışan davet edebilecektir. Eğitmenler kendi adlarına oluşturdukları sınıfların gün ve saatlerini kendileri belirleyebilecektir.

Eğitimin İçeriği

Çeverimiçi Canlı Dersler 

Modül 1- Genel Pratik

Modül 1- Genel Pratik

Modül 1- Genel Değerlendirme

Modül 2- Genel Pratik

Modül 2- Genel Pratik

Modül 2- Genel Değerlendirme

Modül 3 - Genel Pratik

Modül 3- Genel Pratik

Modül 3- Genel Değerlendirme

Yüz Yüze Dersler 

Modül 1 - Genel Pratik

Modül 2 Genel Pratik

Modül 3 Genel Değerlendirme

Eğitimin Kazanımları

Uzayzaman Rehberi eğitmenleri rehberi edinmiş olmaktan kaynaklı aşağıda belirtilen kazanımları elde etmenin yanında Uzayzaman Rehberi Platformu üzerinden sosyal bilimler alanında eğitim verebilmek, kendilerini bu alanda geliştirmek ve gelir elde etmek fırsatına sahip olabilecektir.      

Kazanımlar:

Mikro ve makro evreni ilişkilendirme

Etki-tepki mekanizmasını anlama

Evrendeki etkileşimselliği kavrama

Davranışsallığı kavrama

Üç boyutlu bakışın ötesine geçme

Davranışların izini sürebilme

Davranışların ardışıklığı ve bağlılaşımını kavrama

Duygu düşünce ve davranış dengesini kurma

Dil, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiyi kavrama

Düşünce, duygu ve dürtülerin kaynağını kavrama

Duyu ve düşünce arasındaki ilişkiyi kavrama

Duyguların etkileşimsel temeli kavrama

Haz ve acı diyalektiğini edinme

Farkındalık davranışını tespit etme

Olguları tespit edebilme

Varlıkları birbiriyle ilişkilendirme

Anlam ve amacı kavrama

Düşünceyle sorun çözme

Rastlantı ve zorunluluğu kavrama

Modern insanın kökenini kavrama

Hayvan ve insan zihnini kavrama

Üst bilinç elde etme

Sağlıklı düşünme

Evreni görünür kılma

Düşünce gözlüğü edinme

Evreni tamamlamayı keşfetme

Sinir sistemi, zihin evren ilişkisini kavrama

Faydalı bilgi üretme ve kullanabilme

Zararlı bilgiye karşı koruma kalkanı edinme

Teknolojinin evrimsel dayanağını keşfetme

Toplumun maddesel dayanağını keşfetme

Zihin, biyoloji, kimya ve fizik arasındaki ilişkiyi kavrama

Kuantum ve benlik arasındaki ilişkiyi kavrama

Ahlakın etkileşimsel kökenini kavrama

Kültürün ve sanatın etkileşimsel kökeni kavrama

Etkili düşünme

Bilişsel etkileşimselliği kavrama

Gerçekliği kavrama

Etkin etkileşimselliği kavrama

İnsanın evrendeki yerini tespit etme

Yeni bir düşünce sistemi, algoritma edinme

Bütünleyici bağlantısallığa ulaşma

Bilimi ve felsefeyi bütünleştirme

Evreni gerçeklikle kavrama

Bilginin etkileşimsel temellerini kavrama

Yaşamın doğasını ve sonsuz olasılıkları keşfetme

Varlığımız ve evren ilişkisini kavrama

Verimli düşünme

Eğitim Süreci

Eğitim Süresi: 8 Hafta Profesyonel Düzeyde Rehber Eğitimi + 4 Hafta Rehber Eğitmeni Eğitimi

Eğitim Güneri: Pzt, Çrs, Cum 

Ders Süresi: 50’ar Dakika ve 60'ar Dakika

Ders Şekli: Çevrimiçi Canlı Ders Anlatımı + Yüz Yüze Eğitim

Fiyata Dahil Hizmetler

Profesyonel Rehber Eğitiminde Çevrimiçi 24 Adet + Rehber Eğitmeni Eğitiminde 9 Adet Canlı Ders Anlatımı ve 3 Adet Yüz Yüze Ders Anlatımı

Profesyonel Rehber Eğitiminde Azami 8 Kişilik, Rehber Eğitmeni Eğitiminde Azami 4 Kişilik Sınıf Düzeni

Ders Esnasında Katılım

Kurs Süresince Sınıf İçi İletişim

Tamamlayıcı Eğitimlere Katılım

Panellere Katılım

Eğitmenlik Sertifikası

Nasıl Katılırım?

Felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümü lisans mezunu olup Uzayzaman Rehberi eğitmeni olmak isteyen adaylar CV'leriyle birlikte rehber eğitmeni olabilmek için başvurabilmektedir. Uzayzaman Rehberi Eğitmeni olmak isteyenlerin en az Profesyonel Uzayzaman Rehberi düzeyinde rehberi edinmiş olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Rehber Eğitmeni programını seçmeniz durumunda önce Profesyonel Uzayzaman Rehberi sınıflarına yönlendirilmektesiniz. Rehber eğitmeni adaylarından oluşan bu sınıflarda eğitimler eğitici eğitmenleri tarafından verilmektedir.   

Kayıt oluşturup CV'nizi yükledikten ve ödemeyi yaptıktan sonra mail adresinize gelen onay mesajının ardından belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle yerleştirilmiş olduğunuz sınıfa dahil olabileceksiniz. Profesyonel Uzayzaman Rehberi eğitim takvimi ve eğitim içeriği sınıftan temin ve takip edilebilmektedir. Prefesyonel Uzayzaman Rehberinde eğitim süresi boyunca sınıf içinde yazışarak veya webinar sırasında eğitmeninizle doğrudan dialoga girebilirsiniz. Uzayzaman Rehberi eğitimen eğitimine kabul edilebilmeniz ve adınıza bir katılım belgesi düzenlenmesi için en az 18 derse katılım sağlamanız gerekmektedir. 

Profesyonel Uzayzaman Rehberi 18 başlıktan oluşmaktadır. Her başlık 50 dakikalık ve azami 8 kişilik sınıflardan oluşan webinarlarla (canlı web seminerleri) işlenmektedir. Webinarlarda işlenecek başlıkların teorik içerikleri sınıfınızda PDF formatında yer almaktadır. Bu içerikler webinarda işlenecek başlıklar için altyapı niteliğindedir. İlgili başlığın webinarlardan önce okunması amaçlanan kazanımların elde edilmesinde yardımı olacaktır. 

Uzayzaman Rehber Eğitmeni başvurunuz Profesyonel Uzayzaman Rehberi eğitimini tamamlamanızın ardından işleme alınacaktır. Eğitici eğitmenlerimizin eğitim sırasında elde ettikleri değerlendirilme sonuçlarına göre uygun bulunan adaylarla yüz yüze mülakat yapılmaktadır. Mülakatların ardından uygun bulunan adaylara azami 4 kişilik sınıflarda 12 adet dersle Uzayzaman Rehberi Eğitmeni eğitimi verilmektedir. Uzayzaman Rehberi eğitmeni eğitimi için kuruluşumuz ayrıca bir ücret talep etmemektedir. Eğitimin sonunda başarılı bulunan adaylara eğitmen sertifakası verilmektedir.      

Kimler Eğitmen Olabilir?

Uzayzaman Rehberi Kişisel Gelişim Platformu HTC&D adlı kuruluşumuzun girişimidir. HTC&D, Uzayzaman Rehberinin mümkün olduğunca geniş kitlelerce edinilmesine aracılık ederek bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedefindedir. Kuruşumuzun bu hedefine ulaşabilmesi için Uzayzaman Rehberini geniş kitlelere ulaştırabilecek nitelikli eğitmenlere ihtiyacı vardır. Kuruluşumuz, bu eğitmenlerin yetiştirilmesi için eğitmenlik staj programları hazırlamış bulunmaktadır. 

Uzayzaman Rehberi Eğitmeni sertifakası için aşağıda belirtilen özelliklere sahip olanlar başvurabileceklerdir:

  1. Felsefe, sosyoloji veya psikoloji bölümü lisans mezunu olup fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, psikoloji, sosyoloji bilimlerinden edinilmiş iyi bir altyapıya sahip olmak, 
  2. Uzayzaman Rehberini profesyonel düzeyde edinmiş olmak (Profesyonel Uzayzaman Rehberi Katılım Belgesine sahip olmak),
  3. Eğitmenlik staj programına katılmış ve başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

Eğitmen Sertifikası

icerikResimler/728161592_117821.jpg


Uzayzaman Rehberi Diğer Ürünler


İletişim
Web Tasarım & Yazılım Webkent Yazılım